Project hku UtrechtVoor het exporteren van machines, installaties, schakel- en besturingspanelen naar de Verenigde Staten en Canada dient rekening te worden gehouden met specifieke normen en eisen. TELE Besturingstechniek is gecertificeerd om haar kasten volgens UL normering te leveren.

UL Certificaat
De normen voor veiligheid van elektrotechnische en elektronische producten evenals de regelgeving rond het keuren en certificeren van producten wijkt aanzienlijk af ten opzichte van de Europese regels. Een CE markering en Machinerichtlijn zoals deze verplicht is in Europa voldoet niet aan de regels zoals die gelden voor de Verenigde Staten. TELE Besturingstechniek is door Underwriters Laboratories Inc. (UL) gecertificeerd voor het bouwen van industriële schakel- en besturingspanelen bestemd voor de VS en Canada en is daardoor de aangewezen partner voor het succesvol realiseren van deze export producten.

Werkwijze
Voor de montage gelden specifieke normen en voorschriften die nauwgezet moeten worden gevolgd. Materiaalopstelling, draaddikte en draadkleuren, isolatie, coderingen etc. zijn bepalend voor een gecertificeerd paneel welke na een uitgebreide test wordt afgerond met het aanbrengen van een UL label.

Wij bouwen ook panelen waarvan het engineering traject is uitgevoerd door onze opdrachtgevers. Voordat echter met de montagewerkzaamheden wordt gestart, wordt het ontwerp door onze medewerkers nauwkeurig getoetst op de UL normen en eisen, zodat ook hier de besturingskast kan worden voorzien van een label.

Gerelateerde berichten